Úvod

Farníček, z. s. byl založen v roce 2008. Máme za sebou (a doufáme, že i před sebou) desítky různých akcí pro děti a mládež – víkendové pobyty, výlety do přírody a tábory. Vše bylo a je organizováno z přesvědčení, že čas věnovaný nejmladším je tou nejlepší volbou.

Ačkoliv členy sdružení lze spočítat na prstech dvou rukou, existují desítky lidí, kteří se podíleli při organizování různých výletů, pobytů a táborů. Třeba se jedná právě i o Vás – děkujeme.

KAPACITA TÁBORA PRO ROK 2024 JE NAPLNĚNA!
Instrukce k táboru
Potvrzení lékaře
Nástupní list dítěte

– instrukce k táboru mají informativní charakter, ale jsou důležité – pročtěte si je prosím

– potvrzení od lékaře, že je dítě schopno účasti na táboře, odevzdejte v den odjezdu na tábor. Potvrzení je platné 2 roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

– nástupní list dítěte vyplňte a odevzdejte v den odjezdu. Je to mezi jinými prohlášení Vás rodičů, že si nejste vědomi, že dítě má známky akutního onemocnění.